Προγράμματα Εκπαίδευσης

Πλήρες Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (60 ωρών)*

Συμπεριλαμβάνει:

Θεωρία- Προσωπική Ανάπτυξη- Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

3 εκπαιδευτικά τριήμερα (ΠΣΚ) 20 ωρών έκαστο

2 εποπτικές συναντήσεις (σε 3 και 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης)

Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης

Συμπληρωματικό Εκπαιδευτικό Υλικό (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή)

Κονκάρδα Πιστοποίησης

Μεμονωμένα Εκπαιδευτικά Τριήμερα (20 ωρών)**

Υπάρχει η δυνατότητα για αυτοτελή εκπαιδευτικά τριήμερα (20 ωρών) με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Ενδεικτικά:

  1. Εισαγωγική εκπαίδευση στις επικοινωνιακές δεξιότητες και την ενσυναίσθηση
  2. Εισαγωγική εκπαίδευση στην ενσυναίσθηση και την προσωποκεντρική ιατρική
  3. Εκπαίδευση στη μεταφορά άσχημων νέων και στη θεωρία του πένθους

*ΝΕΟ* Εκπαίδευση επαγγελματιών στην επικοινωνία του εμβολιασμού ( 12 ωρών)

Σε αυτό το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι επαγγελματίες υγείας μαθαίνουν για το πώς στέκονται απέναντι σε κάποιον που αρνείται τον εμβολιασμό, ενημερώνονται για το πώς να διαχειριστούν την απροθυμία σε εμβολιασμό, μαθαίνουν τις συνήθεις απορίες όσων αρνούνται τον εμβολιασμό και μέσα από βιωματικές ασκήσεις εξασκούν δεξιότητες επικοινωνίας.

Συνίσταται σε παιδιάτρους, ειδικευόμενους παιδιατρικής και όλους όσοι έρχονται σε επαφή με παιδιά.

Αυτοτελή Βιωματικά Εργαστήρια***

Υπάρχει η δυνατότητα για συντονισμό αυτοτελών βιωματικών εργαστηρίων διάρκειας από 2 έως 6 ώρες, που θα πραγματεύονται τη θεματική ενότητα της ενσυναίσθησης στη σχέση του επαγγελματία υγείας με τον ωφελούμενό του. Τα Αυτοτελή Βιωματικά Εργαστήρια είναι ιδανικά γιατί δίνουν ένα πρώτο αλλά ουσιαστικό ερέθισμα σχετικά με την αναγκαιότητα της ενσυναίσθησης, γίνονται εξαιρετικά στοχευμένα και εισάγουν τους συμμετέχοντες στην έννοια και τη φιλοσοφία της ενσυναίσθησης.

*Το Πλήρες Πακέτο Εκπαίδευσης αφορά κλειστές ομάδες από 7 έως 15 συμμετέχοντες με έναν συντονιστή, εναλλακτικά από 15 έως 25 συμμετέχοντες με δύο συντονιστές.

** Τα Μεμονωμένα Εκπαιδευτικά Τριήμερα αφορούν κλειστές ομάδες από 10 έως 20 συμμετέχοντες με έναν συντονιστή. Για περισσότερες συμμετοχές, ο συντονισμός γίνεται κατόπιν συνεννόησης.

***Τα Αυτοτελή Βιωματικά Εργαστήρια διεξάγονται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και γι’ αυτό το λόγο ο αριθμός των συμμετεχόντων ποικίλλει.

Οι εκπαιδευτές

Βασίλης Κιοσσές
Trainer - Medical Educator
', { 'anonymize_ip': true });