Ερωτήσεις που μπορώ να κάνω στο γιατρό μου

Ερωτήσεις που μπορώ να κάνω στο γιατρό μου

Οι ερωτήσεις που μπορούν οι ασθενείς να ρωτήσουν στο γιατρό τους χωρίζονται σε  5 άξονες. Ίσως να μην είμαστε αρκετά συνηθισμένοι σε αυτές, αλλά εάν θέλουμε - ως ασθενείς- να διεκδικήσουμε φροντίδα εστιασμένη στον ασθενή, ίσως είναι καιρός να τις ενσωματώσουμε.

  1. ερωτήσεις σχετικές με την πρόσβαση στην πληροφορία:

Τι πληροφορίες θα μου δώσετε σχετικά με την κατάσταση της υγείας μου; Θα μου μιλήσετε για επιλογές σχετικά με τη θεραπεία μου;

-Μπορώ να επιβεβαιώσω πως οι πληροφορίες που είναι καταγεγραμμένες στο ιστορικό μου, είναι σωστές;

-Μπορώ να προσθέσω πληροφορίες στο ιστορικό μου που ίσως δεν καταγράφηκαν;

-Τις αποφάσεις θα τις πάρετε εσείς ή θα ζητήσετε τη γνώμη της ομάδας σας; Μπορώ να συμμετέχω;

-Υπάρχει τρόπος να εκφράσω τις απορίες μου στο γιατρό μου, πέρα από το προγραμματισμένο μας ραντεβού;

2. ερωτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή οικογένειας:

-Με ποιον τρόπο θα υποστηριχθούν οι συγγενείς μου ώστε να συμμετέχουν στη θεραπεία μου; Πως θα συμμετάσχουν;

-Υπάρχει κάποια μέριμνα για τους συγγενείς μου; Ποιος θα τους πει τι πρέπει να κάνουν;

3. ερωτήσεις σχετικά με την εξατομικευμένη φροντίδα/ ανταπόκριση στις ανησυχίες:

-Εάν προκύψει κάποια ανησυχία μου σχετικά με τη θεραπεία που λαμβάνω όσο είμαι εδώ (σ.σ. στη μονάδα υγείας) που μπορώ να απευθυνθώ;

4. ερωτήσεις σχετικά με την εμπλοκή των ασθενών στη φροντίδα:

-Πως εμπλέκετε τους ασθενείς στη φροντίδα;

 

Πηγή: www.planetree.org

No Comments

Give a Reply

', { 'anonymize_ip': true });