Θεραπευτική Συμμαχία με τον Ασθενή για Χρόνιες Παθήσεις

Θεραπευτική Συμμαχία με τον Ασθενή για Χρόνιες Παθήσεις

Η ποιότητα της σχέσης γιατρού και ασθενή έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διαδικασία της θεραπείας.

Το περιβάλλον της ζωής του ασθενή, τα συναισθήματά του και η στάση του απέναντι στην ασθένεια, αποτελούν προϋποθέσεις τις οποίες οφείλετε να γνωρίζετε για την οικοδόμηση της σχέσης με τον ασθενή σας.

Διατήρηση της Θεραπευτικής Συμμαχίας

Ένα πρόγραμμα θεραπευτικής συμμαχίας αρχίζει με μια συνάντηση του γιατρού με τον ασθενή, με τον τελευταίο να συνοδεύεται συνήθως από ένα πρόσωπο του οικείου περιβάλλοντός του.

Η πρώτη συνάντηση επιτρέπει τη γενική διάγνωση, ώστε να ξεκινήσει η θεραπευτική συμμαχία, δηλαδή η κατανόηση και η αποδοχή της ασθένειας του και του κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου.

Η σχέση αυτή θα χτιστεί με σεβασμό, δέσμευση, αλληλεγγύη, αμοιβαιότητα και κυρίως με ενεργητική ακρόαση και αίσθημα ενσυναίσθησης.

Τρεις παράγοντες επηρεάζουν τον ασθενή στην πορεία της θεραπευτικής αγωγής του:

  1. - η αποδοχή της ασθένειάς του,
  2. - οι γνώσεις και οι πεποιθήσεις του για την υγεία,
  3. - οι συνθήκες ζωής και οι καθημερινές του συνήθειες.

Προϋποθέσεις Διαλόγου και Τεχνικές Επικοινωνίας

Εμπιστευτικότητα της συνάντησης.

• Θερμή υποδοχή, ενεργή ακρόαση, ενθάρρυνση, ενσυναίσθηση.

• Επαρκής χρόνος έκφρασης του ασθενή.

• Αναγνώριση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του ασθενή.

• Η χρήση ερωτήσεων ανοιχτού τύπου δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να κατανοήσει την κατάσταση της υγείας του και τα συναισθήματά του, ενώ η χρήση ερωτήσεων κλειστού τύπου βοηθάει στο να λάβετε ακριβείς απαντήσεις.

• Προοδευτική μετάδοση των πληροφοριών σχετικά με τις λεπτομέρειες της θεραπευτικής αγωγής.

Σαφήνεια και προσαρμογή του επιπέδου του λόγου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αναπηρίας, χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης κ.α.

 

Πηγή

No Comments

Give a Reply

', { 'anonymize_ip': true });