Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας 2019

Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας 2019

H Παγκόσμια Ένωση Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας (World Hospice Palliative Care Alliance – WHPCA) έχει θεσμοθετήσει τα τελευταία χρόνια την Παγκόσμια Ημέρα Ανακουφιστικής Φροντίδας κάθε δεύτερο Σάββατο του Οκτώβρη (http://www.thewhpca.org/world-hospice-and-palliative-care-day), όπου φέτος είναι στις 12 Οκτώβρη 2019.

Η συγκεκριμένη ημέρα στοχεύει:
• Στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της πολιτείας για τη φιλοσοφία της ανακουφιστικής φροντίδας, την ανάγκη ύπαρξης αντίστοιχων υπηρεσιών ανά τον κόσμο καθώς και για θέματα που άπτονται στον τομέα αυτόν.
• Στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της πολιτείας για τις ανάγκες των ατόμων (ενηλίκων και παιδιών) που βιώνουν τις προκλήσεις μιας απειλητικής για τη ζωή ασθένειας.
• Στην αύξηση των πόρων για την υποστήριξη και τη δημιουργία υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας σ’ όλον τον κόσμο.

Η Ανακουφιστική Φροντίδα αποτελεί Ανθρώπινο Δικαίωμα και αναπόσπαστο μέρος της υγείας.

Λίγα λόγια για την Ανακουφιστική Φροντίδα παιδιών και ενηλίκων

Η Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ορίζεται ως «Η ολιστική φροντίδα που παρέχεται ενεργά για την κάλυψη των οργανικών, ψυχικών, κοινωνικών και πνευματικών αναγκών των παιδιών με μια απειλητική για τη ζωή ασθένεια, υποστηρίζοντας παράλληλα την οικογένεια και τα υπόλοιπα σημαντικά πρόσωπα στη ζωή ενός παιδιού». Η Ανακουφιστική Φροντίδα παρέχεται από διεπιστημονική ομάδα που στελεχώνεται από κατάλληλα καταρτισμένους παιδιάτρους, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες υγείας και παιδείας (π.χ. φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί). Στόχος της ομάδας ανακουφιστικής φροντίδας είναι η ανακούφιση των συμπτωμάτων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής του παιδιού και της οικογένειάς του. Σε καμία περίπτωση, η ανακουφιστική φροντίδα δεν προωθεί θεραπείες που έχουν ως αποτέλεσμα την παράταση της καταπόνησης του παιδιού και δεν επιταχύνει ή προκαλεί το θάνατο. Αναγνωρίζει το θάνατο ως μια φυσιολογική διαδικασία στα πλαίσια της σοβαρής και απειλητικής για τη ζωής ασθένειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς δύο μεταφράσεις για την απόδοση του αγγλικού όρου «Palliative Care»: «Ανακουφιστική Φροντίδα» και «Παρηγορική Φροντίδα». Τελικά, ο επίσημος ελληνικός όρος που υιοθετήθηκε από τη πλειοψηφία των μελών της Εθνικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Υλοποίηση μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα του Υπουργείου Υγείας είναι «Ανακουφιστική Φροντίδα».

Παγκοσμίως η «Ανακουφιστική Φροντίδα» παρέχεται ως Βασική, Γενική και Εξειδικευμένη, σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας, με βάση τις ανάγκες των ασθενών και το επίπεδο εκπαίδευσης των επαγγελματιών που παρέχουν τις υπηρεσίες. Συγκεκριμένα:

  • Η «Bασική Ανακουφιστική Φροντίδα» παρέχεται στους ασθενείς από επαγγελματίες υγείας που έχουν επιμορφωθεί στις βασικές αρχές της Ανακουφιστικής Φροντίδας.
  • Η «Γενική Ανακουφιστική Φροντίδα» παρέχεται σε ασθενείς που χρήζουν Ανακουφιστικής Φροντίδας, από επαγγελματίες υγείας που φροντίζουν άτομα με απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, χωρίς όμως η Ανακουφιστική Φροντίδα να αποτελεί το κύριο αντικείμενο εργασίας τους, όπως για παράδειγμα επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε ογκολογικές, νευρολογικές κλινικές.
  • Η «Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα» παρέχεται στο πλαίσιο των Μονάδων Ανακουφιστικής Φροντίδας σε ασθενείς με απειλητικά για τη ζωή νοσήματα και πολύπλοκα προβλήματα υγείας, από επαγγελματίες υγείας που έχουν ως κύριο ή/και αποκλειστικό αντικείμενο εργασίας τους την Ανακουφιστική Φροντίδα.

Ποια είναι η κατάσταση σήμερα;

Οι προσπάθειες για την ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας στη χώρα μας έχουν ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν, ωστόσο, δεν έχει εξελιχθεί το ίδιο όπως σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο.
Τον τελευταίο χρόνο, το Υπουργείο Υγείας συνέστησε την Εθνική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Υλοποίηση Εθνικής Στρατηγικής για την Ανακουφιστική Φροντίδα, όπου με χρηματοδότηση του ιδρύματος Στ. Νιάρχος και την πολύτιμη συμβολή του Dr. Connor, Διευθυντή του WHPCA, πραγματοποίησε μια μελέτη σκοπιμότητας για την Ανακουφιστική Φροντίδα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτής της μελέτης υπολογίζεται ότι στη χώρα μας 120.000 – 135.000 ασθενείς και οι οικογένειές τους χρειάζονται υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας ετησίως, μεταξύ των οποίων 3.000 – 6.000 παιδιά. Περισσότεροι από 95% από τους ασθενείς αυτούς θα μπορούσαν να λαμβάνουν Ανακουφιστική Φροντίδα στο σπίτι τους και μόνο γύρω στο 3.5% μπορεί να χρειασθούν νοσηλεία σε εσωτερική δομή. Στη χώρα μας λειτουργούν τρεις Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Ανακουφιστικής Φροντίδας, οι οποίες εξυπηρετούν 600 ασθενείς ετησίως.

Η Υπηρεσία Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι της Μέριμνας αποτελεί τη μοναδική υπηρεσία Εξειδικευμένης Ανακουφιστικής Φροντίδας για παιδιά και εφήβους (ηλικίας 0-18 ετών). Τα τελευταία χρόνια έχει εξυπηρετήσει 110 παιδιά και τις οικογένειες τους με κύριο στόχο την εξασφάλιση συνθηκών που προάγουν τη ποιότητα ζωής και την αξιοπρέπεια σε όλη της πορεία της ασθένειας καθώς και στο τελικό στάδιο αυτής.

Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ανακουφιστικής Φροντίδας είναι «Η Φροντίδα μου, Δικαίωμά μου», αναδεικνύοντας τη σημασία παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας ως ένα Ανθρώπινο Δικαίωμα που αξίζει να διεκδικήσουμε για τους ασθενείς μας, τους φροντιστές τους, για εμάς και για τους αγαπημένους μας.
Η αφίσα αποτελεί μέρος της καμπάνιας που διεξάγει η Παγκόσμια Ένωση Υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας και μετέφρασε για τους σκοπούς της Ημέρας η Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων.
Η Μέριμνα υποστηρίζει σαφώς αυτό το Δικαίωμα και στην προσπάθεια να κινητοποιήσει όσους περισσότερους μπορεί, την τρέχουσα βδομάδα θα δημοσιεύει άρθρα σχετικά με την Ανακουφιστική Φροντίδα.

Για τη Μέριμνα

Σπυριδούλα Τσαρουχά

Διοικητικά Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Σπίτι της Μέριμνας

 

Πηγές:

  • Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή για την Ανάπτυξη και Υλοποίηση Εθνικής Στρατηγικής για την Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα. Μελέτη Σκοπιμότητας για την Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ελλάδα.
  • World Hospice Palliative Care Alliance. World hospice & Palliative Care Day. Campaign toolkit 2019

Αρχική Πηγή: https://merimna.org.gr/merimna-news/pagosmia-imera-anakoufistikis-frontidas/

No Comments

Give a Reply

', { 'anonymize_ip': true });