Πώς αντιλαμβάνονται την ενσυναίσθηση οι φοιτητές νοσηλευτικής;

Πώς αντιλαμβάνονται την ενσυναίσθηση οι φοιτητές νοσηλευτικής;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Η ενσυναίσθηση χρησιμοποιείται ευρέως στη Νοσηλευτική και παίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο των θεραπευτικών σχέσεων. Eίναι απαραίτητη στην επικοινωνία νοσηλευτή – ασθενούς για την επίτευξη των επιθυμητών θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Αφορά την ικανότητα του θεραπευτή να τοποθετεί τον εαυτό του στη θέση του θεραπευόμενου και να αντικρίζει τη ζωή και τον κόσμο του μέσα από τα δικά του μάτια. Σκοπός: Η διερεύνηση του τρόπου που αντιλαμβάνονται οι φοιτητές νοσηλευτικής την ενσυναίσθηση. Η έρευνα διεξήχθη στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ειδίκευσης στη Ψυχική Υγεία του ΤΕΙ Λάρισας. Μεθοδολογία: Η έρευνα διεξήχθη από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο 2015 και σε αυτή έλαβαν μέρος 78 φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλίας στην πόλη της Λάρισας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με χρήση του ερωτηματολογίου Toronto Empathy Questionnaire των Spreng, Mckinnon, Mar και Levine (2009), το οποίο αποτελείται από συνολικά 16 ερωτήσεις σχετικές με την ενσυναίσθηση. Σε αυτό, προστέθηκαν δημογραφικά στοιχειά (ηλικία, φύλο, εξάμηνο σπουδών, εκπαιδευτικό ίδρυμα). Η επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Για να εξετάσουμε την εσωτερική συνάφεια των ερωτήσεων χρησιμοποιήσαμε τον δείκτη Cronbach’s α. Σε όλους τους ελέγχους, ο δείκτης εμφάνισε τιμή μεγαλύτερη από 0.7 υποδεικνύοντας υψηλή συνοχή στις απαντήσεις που δόθηκαν από τους ερωτώμενους σε κάθε άξονα του ερωτηματολογίου. Για να ελέγξουμε τις υποθέσεις που σχετίζονται με τους θεωρητικούς άξονες του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο της Confirmatory παραγοντικής ανάλυσης τα αποτελέσματα της οποίας δεν διέφεραν από τις αρχικές υποθέσεις. Αποτελέσματα: Οι γυναίκες φοιτήτριες νοσηλευτικής επιδεικνύουν υψηλότερα ποσοστά ενσυναίσθησης σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους, ενώ όσον αφορά την ηλικία, μέσα από τα αποτελέσματα παρατηρούμε, πώς όσο μεγαλύτεροι είναι οι φοιτητές τόσο πιο χαμηλά επίπεδα ενσυναίσθησης αναφέρονται, ανεξαρτήτως από το φύλο των φοιτητών. Συμπεράσματα: Στα επαγγέλματα υγείας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και αναγνωρίζεται ως κλειδί στην επικοινωνία, δημιουργώντας ταύτιση του επαγγελματία με τον ασθενή-πελάτη πετυχαίνοντας και καλύτερα αποτελέσματα στην φροντίδα του. Το φύλο του νοσηλευτή παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και επίδειξη ενσυναίσθησης ενώ σημαντική προβάλλεται η ανάγκη εκπαίδευσης των φοιτητών νοσηλευτικής σε αυτήν.

 

Ιατρού Γ., Κοτρώτσιου Ε., Γκούβα Μ., Κιοσσές Β.

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας,
Καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής Τει Θεσσαλίας,
Αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήματος Νοσηλευτικής Τει Ηπείρου,
Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο ΕΔΩ

No Comments

Give a Reply

', { 'anonymize_ip': true });