Εικονικοί άνθρωποι μαθαίνουν την ενσυναίσθηση σε φοιτητές ιατρικής

Εικονικοί άνθρωποι μαθαίνουν την ενσυναίσθηση σε φοιτητές ιατρικής

Έρευνα ανακάλυψε ότι εξομοιωτής εικονικών ανθρώπων βοηθά φοιτητές ιατρικής να μάθουν την ενσυναίσθηση, για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίον αλληλεπιδρούν με τους ασθενείς και τους ανακοινώνουν δυσάρεστα νέα.

Ερευνητές του University of Michigan and Medical Cyberworlds, χρησιμοποίησαν την τεχνολογία MPathic-VR, εφαρμογή σε υπολογιστή, η οποία επιτρέπει στους φοιτητές να μιλούν με συναισθηματικούς, εικονικούς ανθρώπους, που μπορούν να βλέπουν, να ακούν και να αντιδρούν με αυτούς σε πραγματικό χρόνο.

Η εφαρμογή αξιολογεί τη γλώσσα σώματος των φοιτητών,  τις εκφράσεις του προσώπου και τις στρατηγικές επικοινωνίας, για να παράγει αντίδραση σε πραγματικό χρόνο, του εικονικού ανθρώπου, και να κάνει υποδείξεις με βάση τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των φοιτητών.

Ο ερευνητής Dr. Frederick Kron, του University of Michigan Medical School, δήλωσε ότι η επικοινωνία είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της σχέσης γιατρού- ασθενούς και πως η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε ότι ο εξομοιωτής εικονικού ανθρώπου ήταν αποτελεσματικό όπλο για να διδαχτούν οι φοιτητές προχωρημένες ικανότητες επικοινωνίας και ότι οι ικανότητες στον εξομοιωτή μεταφέρθηκαν σε πιο ρεαλιστικό κλινικό περιβάλλον.

Έρευνες έδειξαν ότι φτωχή επικοινωνία στους γιατρούς μπορεί να συμβάλλει σε χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης του ασθενούς και υψηλότερο κίνδυνο παραπόνων και ισχυρισμών για ιατρικά λάθη.

Ο Dr. Michael Fetters, του University of Michigan, δήλωσε ότι η εύρεση αποτελεσματικό τρόπου αξιολόγησης και εκμάθησης ικανοτήτων επικοινωνίας στον κλάδο της περίθαλψης αποτελεί πρόκληση.

Η έρευνα είναι η πρώτη που δείχνει ότι η επικοινωνία γιατρού -ασθενούς μπορεί να γίνει αποτελεσματική με την εικονική πραγματικότητα.

Ερευνητές δοκίμασαν το σύστημα σε 421 φοιτητές τριών ιατρικών σχολών των ΗΠΑ.

Μισοί από τους φοιτητές χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα και μισοί την παραδοσιακή εκμάθηση με βάση  τους τους υπολογιστές. Παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας περιλαμβάνουν μικρές ομάδες ανθρώπων που διδάσκονται και παίξιμο ρόλων για τη διδασκαλία των φοιτητών.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Patient Education and Counseling.

Πηγές: Patient Education and Counseling.

Δημοσίευση

No Comments

Give a Reply

', { 'anonymize_ip': true });